Tuesday, May 7, 2013

Prodajni Automati

Visoka poslovna škola LIBERTAS Trg J.F.Kennedya 6b, Zagreb Prodajni automati SEMINARSKI RAD Kolegij: Tehnike poslovanja u unutarnjoj trgovini, VPŠ Libertas mentor: mr.sc. Dušan Tomaševi?; dipl.oec. Draženka ?osi? Akademska godina: 2009/2010 Student: Ivan Andreas Vlaj?evi? Zagreb, lipanj 2010. Godine Sadržaj 1. Uvod 3 2. Mogu?nosti supstitucije ljudskog rada u trgovini 5 3. Tehnologija samoizbora i samoposluživanja 6 4. Prednosti i slabosti prodaje preko prodajnih automata 8 5. Izrazita ograni?enost asortimana 11 6. Kako rade moderni automati 13 7. Prodaja u nekim zemljama EU 15 8. Primjer shop24 18 9.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Zaklju?ak 19 10. Literatura 20 1. Uvod Praksa potvr?uje da se ljudski rad u uslužnim aktivnostima ne može supstituirati strojnim radom u mjeri u kojoj je to mogu?e u proizvodnji. Ljudski rad u proizvodnji je mogu?e supstituirati strojnim radom u potpunosti. Proizvodni procesi mogu biti automatizirani. Automatizacija proizvodnih procesa omogu?ava njihovo odvijanje bez neposrednog prisutstva ?ovjeka. Uloga ?ovjeka je, u automatiziranim procesima, svedena na sljede?a tri klju?na podru?ja aktivnosti: a) programiranje procesa b) nadziranje odvijanja procesa i c) otklanjanje zastoja u procesu ako do...If you want to farm a full essay, spue it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.